Rast & Paus

Är det någon skillnad på rast och paus? Både rast och paus är viktiga för arbetsmiljön, men det finns några viktiga skillnader. 

Arbetsmiljö

Rast

Enligt arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till en rast efter 5 timmars arbete (senast). Lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Det är dock inte ovanligt att rasten varar i 60 minuter. Rasternas mängd, längd och förläggning ska dock vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Raster räknas inte in i arbetstiden.

Under tiden som arbetstagaren har rast har denne ingen skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren har rätt att under rasten lämna arbetsplatsen och får göra så utan att vara tillgänglig per telefon.

Paus

Arbetstidslagen säger också att arbetsgivaren ska förlägga arbetet så att arbetstagaren kan ta nödvändiga pauser (utöver rasterna). Till skillnad från rasterna så räknas pauserna in i arbetstiden. Arbetstagaren har dock ingen automatisk rätt att lämna arbetsplatsen under pauserna. Hur många och långa pauserna ska vara är inte reglerat, men många arbetsplatser har en kort fikapaus på förmiddagen och en kort fikapaus på eftermiddagen

Att ha en fikapaus (på t.ex. 15 min) är dock ingen rättighet för arbetstagaren eller någon skyldighet för arbetsgivaren. Däremot finns en rätt till kortare pauser i arbetet.

Om arbetsförhållandena kräver det, får arbetspauser tillämpas istället för pauser. Detta gäller exempelvis arbeten som är särskilt ansträngande för arbetstagaren (som exempelvis arbete vid löpande band). Vad gäller arbetspauser ska arbetsgivaren på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning på ett så bra sätt som möjligt.

Måltidsuppehåll

Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller annan händelse som inte kan förutses får raster bytas ut mot s.k. måltidsuppehåll. Måltidsuppehåll sker på arbetsplatsen och arbetstagaren måste då infinna sig på arbetsplatsen. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

Kollektivavtal

Regler om raster, pauser och måltidsuppehåll finns ibland inskrivna i kollektivavtalen.

Vill du veta mer om dessa frågor rekommenderar vi denna text skriven av Arbetsmiljöverket som du kan ladda ner här med arbetstidslagen som grund.

 

”Det är viktigt att då och då klargöra vad som gäller angående raster och pauser. Annars har det en tendens att springa iväg”

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider