Arbetsrättsjurist

Är din verksamhet i behov av en arbetsrättsexpert eller jurist för att lösa ett akut arbetsrättsligt ärende?

Har du fått brev från domstol eller en begäran om förhandling från ett fackförbund?

Vi hjälper dig oavsett bransch och oavsett var i Sverige din verksamhet finns. Vi har erfarenhet från tusentals förhandlingar med de svenska fackförbunden och vi har företrätt arbetsgivare i en majoritet av de svenska tingsrätterna. Vi tar betalt per timme och kan väl guida dig hur en tvist går till, olika handlingsalternativ och lösningar samt kostnader och riskerna om eller när du hamnat i en domstolstvist. 

Allt som påstås är inte sanning

Den svenska arbetsrätten är inte enkel. Vi har många lagstiftningar exempelvis Medbestämmande lagen, Lag om anställningsskydd, Uthyrningslagen och Semesterlagen. Till detta så finns det ca 1000 olika kollektivavtal som är mer eller mindre svårtolkade. Detta skapar förvirring och oklarhet när en anställd Googlar, pratar med kollega eller grannen.

Detta betyder att påstående som anställda eller fackliga företrädare för fram ofta behöver en granskning så du som arbetsgivare vet vad som faktiskt gäller. Påståenden bygger ofta dessutom på tyckande eller sunt förnuft, vilket sällan är tillämpbart inom arbetsrätten.

Vi tar reda på fakta, hittar lösningar eller andra utvägar. Vår rådgivning ger dig ett handlingsutrymme för att lösa frågan eller tvisten på ett effektivt sätt. Går det så är det ofta lämpligt att lösa en tvist innan den hamnar i domstol, är ärendet redan i domstol kan du vara lugn. Vi har vanan och expertkunskapen, vi är helt specialiserade på arbetsrätt!

Intresserad av att prata med oss?

Vi har mångårig vana av att hjälpa arbetsgivare i arbetsrättsliga tvister. Tveka inte att ta ett kostnadsfritt möte med oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.