Interimslösningar

Har verksamheten en vakans, har någon kollega långledigt eller är det bara väldigt mycket arbete just nu? Då går det bra att använda någon av oss på ett interimsuppdrag. Våra specialistkompetenser är arbetsrätt, förhandling och HR.

Är någon kollega frånvarande, har ni vakans eller är det bara mycket just nu?

En majoritet av våra interimsuppdrag har varit hos arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Vi har även interimsuppdrag som HR-chef hos arbetsgivare.

Uppstart av HR-organisation

Alla växande arbetsgivare kommer till slut fram till att man behöver bygga upp och tillsätta en resurs, ansvarig för verksamhetens HR-frågor. Det kanske känns lite mycket i starten att ha en heltidsanställd för detta? Vi går gärna in och tar längre uppdrag (exempelvis en eller två dagar i veckan) för att bygga upp verksamheten och kanske ta tag i frågor som legat och väntat på en lösning. Våra uppdrag kan vara tidsbestämda eller löpande med 3 månaders uppsägningstid – välj det som passar din verksamhet bäst. Tveka inte att ta kontakt, så tillsätter vi den kollega som passar bäst till just ditt uppdrag. Våra hittills mest förekommande uppdrag har varit kvalificerade förhandlingstjänster, arbetsrättsexpert eller HR-chefsuppdrag. Uppdragen återfinns inom det privata näringslivet, kommunägda bolag och arbetsgivarföreningar. Vi har därför erfarenhet från hotell & restaurang, besöksnäringen, trä- och möbelindustrin, grafiska industrin, industri- och kemiföretag, livsmedelsindustrin med flera.

Tillfällig hjälp?

Vi har interimserfarenhet som förhandlare och arbetsrättsexperter från olika arbetsgivarorganisationer. Vi har också erfarenhet som interim HR. Hur kan vi hjälpa dig?