Pandemin krävde snabba lösningar

När Coronapandemin lamslog världen under 2020 var besöksnäringen en av de branscher som drabbades hårdast. Detta innebar att VISITA (besöksnäringens arbetsgivarorganisation) överöstes med frågor från förtvivlade medlemsföretag. För att hantera situationen valde VISITA att ta hjälp av oss på Arbetsrättsbyrån MBL 11.

Arbetsbrist och korttidsarbete

När pandemin slog till med full kraft resulterade det i att de flesta företag inom hotell- och restaurangbranschen drabbades av arbetsbrist. Massarbetslöshet hotade näringen och som ett svar aktiverade Sverige reglerna om korttidsarbete (eller korttidspermittering som det också kallas). Detta var dock i stort sett helt nytt och varken ansvarig myndighet eller företag begrepp hur lagstiftningen skulle tolkas. Som rådgivare föll det på oss att tolka lagstiftning och ständigt skiftande uttalanden från Tillväxtverket.

Uppsägningar och förhandlingar

För många företag räckte dock inte korttidsarbete och det statliga stödet till, varför uppsägningar av personal var oundvikligt i de flesta fall. Vi vägledde såväl multinationella företag som små arbetsgivare genom den arbetsrättsliga djungeln av fackliga förhandlingar, turordning, formalia och företrädesrätt. Tack vara vår och VISITAs hjälp klarade sig många företag ändå igenom krisen och kunde så småningom långsamt återhämta sig.

Är någon kollega tjänstledig?

Det är inte lätt att hitta kompetent och erfaren förhandlare, företagsrådgivare eller arbetsrättsspecialist för kortare anställning, vi vill och är redo nu.

Andra Kundcase

Kundcase - HR-chef på abonnemang

OS-guldmedaljören Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricsson är två stora namn inom hästsporten. För att kunna fokusera fullt ut på sin verksamhet har de valt att ta använda sig av vårt tjänst “HR-chef på abonnemang”. Vi tar hand om personalfrågorna och arbetsrätten som givetvis inte får vara ett hinder för fortsatta framgångar!

Kundcase - Arbetsrättsjurist

En säljare valde att stämma bolaget på grund av fingerad arbetsbrist. Som ombud för bolaget ledde vi vår klient genom processen både i tingsrätten och Arbetsdomstolen. Ärendet slutade med vinst för bolaget i Arbetsdomstolen, AD 2020 nr 2.

Kundcase - HR-chef på abonnemang

Att arbeta med HR innebär ansvar för en mängd olika frågor. Det kan handla om rekrytering, rehabilitering, lön och villkor, introduktion av nyanställda, försäkring och pension, arbeta med välmående, stötta chefer, konflikthantering, kommunikation och chefsstöd samt arbetsrätt och förhandlingar.