Hur kan vi hjälpa dig?

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Beskriv kort företagets ärende så återkommer en av våra arbetsrättsjurister till dig imorgon med ett svar.

Vårt team

Vår förhandling, rådgivning och utbildningsverksamhet består av ett nätverk av seniora erfarna experter och pigga juniora arbetsrättsspecialister.

Michael Jensen

Delägare och arbetsrättsjurist

Michael har en gedigen bakgrund som förhandlare och rådgivare för en rad fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Därtill har Michael även drivit egna företag. Med denna bakgrund har Michael en stor kunskap inom arbetsrätt och företagande. Michael är specialiserad inom förhandling, arbetsrätt, tvistlösning och företagsrådgivning.

Jakob Lindholm

Delägare och arbetsrättsjurist

Jakob är jurist med arbetsrätt och processrätt som inriktning. Utöver juridiken är Jakob även yrkesverksam musiker. Jakob är specialiserad inom arbetsrätt, avtalsrätt, tvistlösning samt processrätt och har en juristexamen från Lunds universitet.

Emelie Oredsson

HR-Specialist och företagsrådgivare

Emelie har en lång bakgrund som HR, bland annat på ett av Sveriges största företag (med många franchiseföretagare). Med denna bakgrund har Emelie stor förståelse och erfarenhet kring de frågeställningar samt problem som en HR eller VD kan ställas inför. Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och personalfrågor.

Anna Persson

HR - Specialist och utredare

Anna har vana av att ge chefer strategiskt och operativt stöd inom HR och arbetsrättsområdet. Har särskild kompetens och utbildning för att utreda mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Vår nästa studentmedarbetare?

Vi har sedan starten alltid haft en plats öppen för en studentmedarbetare på 20% som studerar HR eller arbetsrätt. Tveka inte att höra av dig om du är intresserad.