Hem / Rapporteringskanal

Rapporteringskanal

Din arbetsplats har valt att använda Arbetsrättsbyrån MBL 11 som oberoende part att ta emot rapporteringar eller visselblåsningar från dig. Detta har arbetsplatsen valt att göra för att öka din trygget och vilja att rapportera missförhållanden. Din arbetsplats vill få möjlighet att rätta till missförhållanden och vill därför gärna att anmälningar kommer in.

Du erbjuds här 4 möjligheter till att göra en anmälan om missförhållanden. Vi föreslår att du i första hand bokar in en tid för ett telefonmöte. På detta sätt får vi möjlighet att utreda och ställa frågor så vi kan få en klar bild av de problem som du rapporterar.

Anmälan är anonym om du vill det gentemot arbetsplatsen. Skulle anonymiteten behöva röjas för att anmälan ska kunna hanteras på ett adekvat sätt är det ditt beslut.

Våra kontaktuppgifter

Rapporteringskanal

Anmälan är anonym om du vill det gentemot arbetsplatsen. Skulle anonymiteten behöva röjas för att anmälan ska kunna hanteras på ett adekvat sätt är det ditt beslut.