Din specialist på arbetsrätt och HR-frågor.

Med vår arbetsrättsexpertis och erfarenhet av HR-arbete hjälper vi arbetsgivare verksamma under svensk arbetsrätt. Vi hjälper till med förebyggande arbete, ser till att verksamheten uppfyller lagkrav eller tar tag i ett akuta problem.

Arbetsrättsjurist

För dig som har ett omedelbart behov av hjälp med att lösa en arbetsrättslig tvist eller frågeställning.

HR-chef på abonnemang

För dig som vill förebygga problem genom att ha tillgång till en HR-chef på timbank att använda när verksamheten kräver det.

Interimslösningar

För dig vars verksamhet har behov av tillfällig uppbackning av en arbetsrätts- eller HR-expert.

122%

Kundtillväxt HR-chef på abonnemang 2022.

Domstolserfarenhet

Våra unika erfarenheter från arbetsrättsliga tvister är till nytta för alla våra kunder. Med förebyggande arbete slipper din verksamhet samma problem.

Arbetsrätt och HR-stöd för arbetsgivare

Vi på Arbetsrättsbyrån MBL 11 bistår arbetsgivare med allt ifrån anställning och personalfrågor till förhandling och tvistelösning. Vi arbetar både förebyggande och problemlösande, vilket innebär att vi lägger stort fokus på att hjälpa företag att göra rätt och därmed undvika tvist men om det skulle krävas har vi stor erfarenhet som ombud i domstol.

Står din verksamhet inför en arbetsrättslig tvist?​

Att vara stämd i domstol eller att riskera att hamna där i en tvist med en anställd känns för de flesta arbetsgivare väldigt osäkert. Till stöd för ditt beslut om rätt väg framåt har vi tagit fram en kostnadskalkylator. Vi vill att du ska få en god uppfattning om värsta scenariot och en viktad bedömning för just ditt ärende.​

Arbetsrättsexperter, tre tjänster.

Vi är noga med att fokusera vårt arbete och våra tjänster kring HR och arbetsrättsfrågor. På detta sätt säkerställer vi att din verksamhet alltid får expertstöd. Vår breda kompetens är inom ramen för HR och arbetsrätt.

Arbetsrättsjurist​

För dig som har ett omedelbart behov av hjälp med att lösa en arbetsrättslig tvist eller frågeställning.

HR-chef på abonnemang

För dig som vill förebygga problem genom att ha tillgång till en HR-chef på timbank att använda när verksamheten kräver det.

Interimslösningar​​​

För dig vars verksamhet har behov av tillfällig uppbackning av en arbetsrätts- eller HR-expert.

Våra kundcase

Vi har hjälpt arbetsgivare sedan 2018. Många arbetsgivare får vi vår första kontakt med i domstolstvister, andra kommer till oss för att förebygga problem och ibland tar vi oss an interimsuppdrag.
Kundcase - HR-chef på abonnemang

OS-guldmedaljören Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricsson är två stora namn inom hästsporten. För att kunna fokusera fullt ut på sin verksamhet har de valt att ta använda sig av vårt tjänst “HR-chef på abonnemang”. Vi tar hand om personalfrågorna och arbetsrätten som givetvis inte får vara ett hinder för fortsatta framgångar!

Kundcase - Interimslösningar

När Coronapandemin lamslog världen under 2020 var besöksnäringen en av de branscher som drabbades hårdast. Detta innebar att VISITA (besöksnäringens arbetsgivarorganisation) överöstes med frågor från förtvivlade medlemsföretag. För att hantera situationen valde VISITA att ta hjälp av oss på Arbetsrättsbyrån MBL 11.

Kundcase - Arbetsrättsjurist

En säljare valde att stämma bolaget på grund av fingerad arbetsbrist. Som ombud för bolaget ledde vi vår klient genom processen både i tingsrätten och Arbetsdomstolen. Ärendet slutade med vinst för bolaget i Arbetsdomstolen, AD 2020 nr 2.

Vi gör det lätt att göra rätt så att du kan fokusera på det du är bäst på.

- Michael Jensen, Grundare av Arbetsrättsbyrån MBL 11

Guider

Som vår kund ser vi till att löpande hålla dig informerad om arbetsrättsliga nyheter eller aktualiteter. Ta gärna del av några av de utbildningar vi har hållit.
HR

Vad innebär förändringarna i huvudsak?

– Staten kommer (via Kammarkollegiet) att tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd för individer som inte omfattas av kollektivavtal.
– Arbetsgivare med kollektivavtal kan få statligt ersättning för motsvarande om tjänsterna tillhandahålls av ”registrerad omställningsorganisation”.
– Ett nytt statligt omställningsstudiestöd.
– Förbättrat tjänsteutbud och större målgrupp via parternas omställningsorganisationer (TRR och TSL).

Arbetsmiljö

Nu när så många kollektivavtal är under omförhandling så är kunskap om vad som gäller vid strejk en viktig kunskap att ha. En strejk innebär att arbetare på en arbetsplats lägger ned arbetet i syfte att påverka arbetsgivaren, och är en typ av stridsåtgärd. Strejk har ända sedan fackföreningsrörelsens första tid varit arbetstagarnas yttersta stridsåtgärd i arbetskonflikter. När två parter kommit så lång att stridsåtgärder är aktuella så har man kommit längst ner på konflikttrappan, nu är syftet att ekonomiskt skada sin motståndare.

HR

När en anställd blir sjuk kan denne få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Beslutet om sjukersättning tas av Försäkringskassan, med medicinskt stöd genom läkarutlåtande, och det är även Försäkringskassan som betalar ut sjukersättningen.