Tvistekalkylatorn

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
1- När påbörjades anställningen?
2- Vilken lön har eller hade arbetstagaren? Kr per timme eller månad.
3- Vilken dag blev arbetstagaren uppsagd, påstår sig blivit uppsagd, eller är tänkt att sägas upp?
4- Är berörd arbetstagare medlem i något fackförbund?
5- Är verksamheten bunden av kollektivavtal?