Arbetsbrist och domstolstvist

En säljare valde att stämma bolaget på grund av fingerad arbetsbrist. Som ombud för bolaget ledde vi vår klient genom processen både i tingsrätten och Arbetsdomstolen. Ärendet slutade med vinst för bolaget i Arbetsdomstolen, AD 2020 nr 2.

Arbetsbrist eller personliga skäl

Bolagets satsning på att utöka sin kundbas i mellansverige misslyckades och bolaget tvingades säga upp en säljare på grund av arbetsbrist. Säljaren hävdade dock att det i själva verket rörde sig om personliga skäl (s.k. fingerad arbetsbrist) och valde att stämma bolaget vid Norrköpings tingsrätt. I detta läget behövde bolaget ett juridiskt ombud och vände sig därför till oss på Arbetsrättsbyrån MBL 11.

Tingsrätten och Arbetsdomstolen

Säljaren hade valt att ogiltigförklara uppsägningen, vilket vid denna tid innebar att säljaren kunde behålla sin tjänst med bibehållen lön tills dess att tvisten var avgjord i domstol. Detta satte en stor press på Bolaget att försöka hitta en uppgörelse för att slippa de höga kostnader som en tvist kan innebära. Bolaget visst dock, tack vara vår rådgivning, att de hade rätt och valde därför att låta domstolen avgöra tvisten. Reglerna om ogiltigförklaring ändrades sedermera den 1 oktober 2022 när nya LAS trädde i kraft.

Eftersom säljaren inte företräddes av ett fackförbund prövades tvisten av Norrköpings tingsrätt som första instans, detta trots att Bolaget hade sitt säte i Skåne (en arbetstagare kan nämligen välja att stämma sin arbetsgivaren till en tingsrätt där arbetstagaren är bosatt). Bolaget menade att säljaren blivit uppsagd som en följd av att Bolaget inte hade fått tillräckligt många kunder i regionen och att det därför inte var ekonomiskt hållbart att ha kvar säljarens tjänst (arbetsbrist). Säljaren menade dock att han hade blivit uppsagd för att han hade sålt för dåligt dvs. underpresterat (personliga dåligt) och att det inte förelåg någon arbetsbrist.

Tvisten gick hela vägen till högsta instans, Arbetsdomstolen, som gav bolaget rätt. Arbetsdomstolen konstaterade att det var mer eller mindre uppenbart att arbetsgivaren hade arbetsbrist. En viktig fråga var om bolaget hade gjort en omplaceringsutredning eller ej. Arbetsdomstolen slog fast att en liten arbetsgivare inte behöver göra en skriftlig omplaceringsutredning. Ärendet slutade alltså med vinst för bolaget. Avgörandet refererades och är således vägledande för andra domstolars bedömning – se AD 2020 nr. 2.

Är din verksamhet också stämd i domstol?

Vi kan bistå dig som arbetsgivare genom att vara juridiskt ombud och företräda samt guida er igenom domstolsprocessen. Vi har bistått arbetsgivare över hela landet i såväl tingsrätter som i Arbetsdomstolen.

Andra Kundcase

Kundcase - HR-chef på abonnemang

OS-guldmedaljören Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricsson är två stora namn inom hästsporten. För att kunna fokusera fullt ut på sin verksamhet har de valt att ta använda sig av vårt tjänst “HR-chef på abonnemang”. Vi tar hand om personalfrågorna och arbetsrätten som givetvis inte får vara ett hinder för fortsatta framgångar!

Kundcase - Interimslösningar

När Coronapandemin lamslog världen under 2020 var besöksnäringen en av de branscher som drabbades hårdast. Detta innebar att VISITA (besöksnäringens arbetsgivarorganisation) överöstes med frågor från förtvivlade medlemsföretag. För att hantera situationen valde VISITA att ta hjälp av oss på Arbetsrättsbyrån MBL 11.

Kundcase - HR-chef på abonnemang

Att arbeta med HR innebär ansvar för en mängd olika frågor. Det kan handla om rekrytering, rehabilitering, lön och villkor, introduktion av nyanställda, försäkring och pension, arbeta med välmående, stötta chefer, konflikthantering, kommunikation och chefsstöd samt arbetsrätt och förhandlingar.