HR-chef på abonnemang​

Vi erbjuder HR-stöd på abonnemang. Förutom mallar, guider och utbildningar inom arbetsrätt får du en timbank på 48 timmar att använda när du och verksamheten har behov. Vi arbetar rådgivande eller leder arbetet hela vägen från ax till limpa. Du får en personlig kontakt till en fast kostnad. Priset är 5 399 kr per månad.

Vi erbjuder en personlig kontakt att använda när du behöver till en fast kostnad.

Oavsett om du är chef i en mindre verksamhet och saknar en tilldelad resurs för att arbeta med HR-frågor, är ekonom som har fått HR-arbetet på köpet eller arbetar med HR på heltid kommer du att ha stor glädje och nytta av att ha oss som resurs för att hantera arbetsrättsfrågor och svårare personalärenden. Vi kan exempelvis hjälpa er med:

 • Revision av personalhandbok
 • Lönekartläggning och lönerevision
 • Förhandling med facket
 • Psykosocial skyddsrond
 • Korrekta och digitala anställningsavtal
 • Arbetsmiljöarbete
 • Visselblåsarsystem
 • Omorganisation
 • Uppsägning eller avsked
 • ESG (social hållbarhet)
 • Onboarding och medarbetarsamtal 

Lagkrav och komplexitet ökar.

Redan vid anställningens ingående infaller en mängd arbetsrättsliga lagkrav och det är också i starten som du sätter kultur och rutiner i verksamheten. Som företagare förstår vi att dina resurser är begränsade men det är i vart fall bra att ha koll på det viktigaste. Kraven ökar sedan vid 5, 10, 25, 50 och 250 anställda. Vi ger relevant och effektivt stöd under hela resan.

Det är inte ovanligt att det är ekonomen som av resursbrist får arbetsrättsfrågor och HR-frågor i sitt knä, antagligen eftersom det är lätt att dra kopplingen mellan lön och HR-frågor. Detta är en tung börda att hantera då HR-frågorna ofta är komplexa och kan innehålla stora ekonomiska risker (det högsta skadeståndskravet vi sett var på 16 miljoner kr).

Verksamheter med en tilldelad HR-resurs är ofta sådana där det råder en kamp om att hitta personal eller så har verksamheten vuxit och har 50 anställda eller mer. Vår hjälp till dessa kunder brukar bestå i ren arbetsrätts- och förhandlingsexpertis eller en HR-resurs att använda för att föra arbetet från ax till limpa.

Vi kan hjälpa dig!

Tveka inte att ta ett kostnadsfritt möte med oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.