Nytt EU-direktiv som skyddar visselblåsare

Vad kräver de nya reglerna av ditt företag? Har ni ett visselblåsarsystem? 

Arbetsmiljö

I oktober 2019 kom ett nytt EU-direktiv beträffande visselblåsare. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Syftet med direktivet är att införa en gemensam EU-standard vad gäller skyddet för visselblåsare. Sverige har redan ett skydd för arbetstagare som väljer att slå larm (visselblåsa) – genom Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Sveriges nuvarande lagstiftning kommer dock att behöva revideras senast 2021 för att leva upp till det utökade skydd som det nya EU-direktivet innebär. Ändringen kommer ställa högre krav på arbetsgivare och kommer bland annat innebära att företag med mer än 50 anställda måste införa säkra rapporteringskanaler som garanterar att anställda kan larma om allvarliga missförhållanden anonymt.

Många företag har redan nu infört visselblåsarsystem, har ni? Lugn, Arbetsrättsbyrån MBL11 erbjuder just ett sådant visselblåsarsystem som lever upp till de nya kraven. Kontakta oss om du vill veta mer!

Vill du ha hjälp med att införa visselblåsarsystem?

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.

HR

EU-rätten har flyttat fram sina positioner inom hållbarhetsområdet avsevärt på senare år. Tidigare reglering gav fokus på miljö och klimat, men nya regler lyfter inte minst social hållbarhet. Vilken roll kan HR-arbetet spela här och vad gäller egentligen?

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).