Nytt EU-direktiv som skyddar visselblåsare

Vad kräver de nya reglerna av ditt företag? Har ni ett visselblåsarsystem? 

Arbetsmiljö

I oktober 2019 kom ett nytt EU-direktiv beträffande visselblåsare. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Syftet med direktivet är att införa en gemensam EU-standard vad gäller skyddet för visselblåsare. Sverige har redan ett skydd för arbetstagare som väljer att slå larm (visselblåsa) – genom Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Sveriges nuvarande lagstiftning kommer dock att behöva revideras senast 2021 för att leva upp till det utökade skydd som det nya EU-direktivet innebär. Ändringen kommer ställa högre krav på arbetsgivare och kommer bland annat innebära att företag med mer än 50 anställda måste införa säkra rapporteringskanaler som garanterar att anställda kan larma om allvarliga missförhållanden anonymt.

Många företag har redan nu infört visselblåsarsystem, har ni? Lugn, Arbetsrättsbyrån MBL11 erbjuder just ett sådant visselblåsarsystem som lever upp till de nya kraven. Kontakta oss om du vill veta mer!

Vill du ha hjälp med att införa visselblåsarsystem?

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider