Familjeföretaget Valvent AB

Familjeföretaget Valvent AB som blivit stämda av en tidigare anställd fick idag rätt i Arbetsdomstolen. Frågan gällde en anställd som ville behålla sina arbetsuppgifter trots att dessa inte längre fanns kvar då företaget förlorat kunder och därför genomfört uppsägningar på grund av arbetsbrist.

  • En företagare måste kunna känna sig trygg med att säga upp personal när verksamheten kräver neddragningar, i synnerhet efter genomförda protokollförda och regelrätta förhandlingar med fackförbundet utan att riskera att hamna i domstol säger Michael Jensen från Arbetsrättsbyrån MBL 11 som företrätt familjeföretaget.
  • Att ogiltigförklara en uppsägning som är gjord på grund av arbetsbrist har vi sett många företagare drabbas av. Det är oftast ett sätt pressa arbetsgivaren på pengar och många känner sig tvingade att betala sig ur en långdragen och kostsam tvist trots att företagaren vet att de gjort rätt. I det aktuella fallet var den anställde i tjänst 5 månader och 18 dagar och nu 26 månader senare är tvisten avgjord.
  • Jag vill poängtera att facket efter den lokala arbetsbristförhandlingen inte drivit denna tvist utan det har den anställde själv valt att göra med eget betalt ombud. Det är obalans i maktförhållandet mellan en anställd och en företagare när en anställd ogiltigförklarat en uppsägning, så får det inte vara. Sverige behöver entreprenörer som är villiga att satsa, pröva nytt och att anställa, det skapar välstånd för oss alla.

Om ogiltighetsförklaring

Att ogiltigförklara en uppsägning syftar till att den anställda ska få behålla arbetet med stöd av domstolsbeslut. Det får normalt den praktiska betydelsen att den uppsagde behåller sin lön under hela tvisten utan skyldighet att betala tillbaka lönen om den anställde förlorar. Arbetsplatsen har då som enda motåtgärd att sätta den anställde i arbete, vilket kan vara svårt särskilt om det är så att uppsägningen är gjord på grund av att organisationen behöver ta bort tjänster.

Från den 1 oktober 2022 är lagen om anställningsskydd något förändrad till arbetsgivarens fördel gällande ogiltigförklaring.

Bakgrund

Valvent AB genomförde och avslutade arbetsbristförhandling i enighet med facket den 11 mars 2020, därefter sades den anställde upp på grund av arbetsbrist.
Valvent AB blev stämda i Gävle tingsrätt den 11 maj 2020, Målnr T 1549-20
Valvent AB överklagande den del av domen man inte var nöjda med 9:e juni 2020 Målnr B 77/21
Arbetsdomstolen meddelade dom den 2 februari 2022.

Är din verksamhet stämd i domstol?

Oavsett vilken typ av tvist du som arbetsgivare har hamnat i är det viktigt att du tar hjälp av någon med specialkunskaper inom arbetsrätt. Det är förhållandevis få jurister i Sverige som har en tillräckligt djup kunskap inom området för att kunna bistå dig som arbetsgivare på bästa sätt. Av denna anledning är Arbetsrättsbyrån MBL 11 ett utmärkt val för er!

Andra Kundcase

Kundcase - HR-chef på abonnemang

OS-guldmedaljören Peder Fredricson och Lisen Bratt Fredricsson är två stora namn inom hästsporten. För att kunna fokusera fullt ut på sin verksamhet har de valt att ta använda sig av vårt tjänst “HR-chef på abonnemang”. Vi tar hand om personalfrågorna och arbetsrätten som givetvis inte får vara ett hinder för fortsatta framgångar!

Kundcase - Interimslösningar

När Coronapandemin lamslog världen under 2020 var besöksnäringen en av de branscher som drabbades hårdast. Detta innebar att VISITA (besöksnäringens arbetsgivarorganisation) överöstes med frågor från förtvivlade medlemsföretag. För att hantera situationen valde VISITA att ta hjälp av oss på Arbetsrättsbyrån MBL 11.

Kundcase - Arbetsrättsjurist

En säljare valde att stämma bolaget på grund av fingerad arbetsbrist. Som ombud för bolaget ledde vi vår klient genom processen både i tingsrätten och Arbetsdomstolen. Ärendet slutade med vinst för bolaget i Arbetsdomstolen, AD 2020 nr 2.