Experts in labour law and HR

We offer you service through the support of young labour law experts in combination with experienced and senior colleagues. We are 6 partners with expertise in labour law in the form of experience from HR, law, procedural law and head of department of labour law.

200+

Employers are already using our services.

Consulting for employers

We only help employers, which contributes to a deeper understanding of the problems and issues that you as an employer or employer representative are faced with.

Labour law and HR-support for employers

At Arbetsrättsbyrån MBL11 we assist employers with everything from employment and HR to negotiation and dispute resolution. We work both preventively and with problem-solving, which means that we focus on helping companies to do right and thereby avoiding disputes, but if it is required, we have great experience as counsel in court.

Our team

Our negotiation, consulting and educational activities consist of a network of senior and experienced experts and alert junior labour law experts.

Michael Jensen

Delägare och arbetsrättsjurist

Michael har en gedigen bakgrund som förhandlare och rådgivare för en rad fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Därtill har Michael även drivit egna företag. Med denna bakgrund har Michael en stor kunskap inom arbetsrätt och företagande. Michael är specialiserad inom förhandling, arbetsrätt, tvistlösning och företagsrådgivning.

Jakob Lindholm

Delägare och arbetsrättsjurist

Jakob är jurist med arbetsrätt och processrätt som inriktning. Utöver juridiken är Jakob även yrkesverksam musiker. Jakob är specialiserad inom arbetsrätt, avtalsrätt, tvistlösning samt processrätt och har en juristexamen från Lunds universitet.

Johann Mulder

Delägare

Johann är professor juris doktor vid Oslo Universitet med inriktning arbetsrätt och mycket djup kunskap inom verksamhetsövergångsreglerna.

Anna Persson

HR - Specialist och utredare

Anna har vana av att ge chefer strategiskt och operativt stöd inom HR och arbetsrättsområdet. Har särskild kompetens och utbildning för att utreda mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Linnea Berg

Ekonomiansvarig

Linnea hjälper dig vid med fakturafrågor och övriga ekonomifrågor. Linnea är också behjälplig vid behov för att vara ett stöd till dig som kund inför beslut som ska förhandlas med fackliga parter.

Marianne N Claesson

HR - Specialist

Marianne har mångårig erfarenhet från HR- arbete både inom privat och offentlig sektor. Med bakgrund som egen företagare är hon väl införstådd med allt du som chef eller företagare har ansvar för och arbetar efter principen, “det ska vara lätt att göra rätt”. Marianne är specialiserad på strategisk HR dvs, koppla HR till affären.

Our next student employee?

Since the start we have always had a place open for a student employee of 20% who studies HR or labour law. If you are interested, please do not hesitate to contact us.