How can we help you?

All our employees at Arbetsrättsbyrån MBL11 are obliged to maintain confidentiality, including information about your company when you are in contact with us.

Contact form

Contact form

Briefly describe the company’s case and one of our labour lawyers will return to you tomorrow with an answer.

Our team

Our negotiation, consulting and educational activities consist of a network of senior and experienced experts and alert junior labour law experts.

Michael Jensen

Delägare och arbetsrättsjurist

Michael har en gedigen bakgrund som förhandlare och rådgivare för en rad fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Därtill har Michael även drivit egna företag. Med denna bakgrund har Michael en stor kunskap inom arbetsrätt och företagande. Michael är specialiserad inom förhandling, arbetsrätt, tvistlösning och företagsrådgivning.

Jakob Lindholm

Delägare och arbetsrättsjurist

Jakob är jurist med arbetsrätt och processrätt som inriktning. Utöver juridiken är Jakob även yrkesverksam musiker. Jakob är specialiserad inom arbetsrätt, avtalsrätt, tvistlösning samt processrätt och har en juristexamen från Lunds universitet.

Anna Persson

HR - Specialist och utredare

Anna har vana av att ge chefer strategiskt och operativt stöd inom HR och arbetsrättsområdet. Har särskild kompetens och utbildning för att utreda mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Linnea Berg

Ekonomiansvarig

Linnea hjälper dig vid med fakturafrågor och övriga ekonomifrågor. Linnea är också behjälplig vid behov för att vara ett stöd till dig som kund inför beslut som ska förhandlas med fackliga parter.

Marianne N Claesson

HR - Specialist

Marianne har mångårig erfarenhet från HR- arbete både inom privat och offentlig sektor. Med bakgrund som egen företagare är hon väl införstådd med allt du som chef eller företagare har ansvar för och arbetar efter principen, “det ska vara lätt att göra rätt”. Marianne är specialiserad på strategisk HR dvs, koppla HR till affären.

Our next student employee?

Since the start we have always had a place open for a student employee of 20% who studies HR or labour law. If you are interested, please do not hesitate to contact us.