Att undvika förlust av domstolstvist

För att undvika en tvist försök att undvika att bli stämd. Det gör företaget genom att själv eller med hjälp från personer som arbetar för dig ha ordning och reda på ekonomi, lagar och avtal. När du hamnar i behov av att säga upp, gör det med finess eller med hjälp så hela vägen från första samtalet till sista arbetsdagen och anställningsdagen blir så bra som möjligt.

Arbetsrätt

Undvik ” gentlemen´s agreement” som strider mot lag och avtal.

En vanlig orsak att hamna i tvist med anställda är att företaget när allt var frid och fröjd (ofta väldigt frikostigt från företaget) hade en uppgörelse med den anställde som byggde på förtroende om hur saker skulle hanteras, exempelvis, “hantera du uppdraget så reglerar du arbetstiden själv” eller “ta den semester du behöver”. När sedan relationer av olika anledningar försämras så är det otvetydigt så att vissa delar av lag och kollektivavtal inte kan hanteras genom ett “gentlemen’s agreement” Som företag är det klokt att ha koll på lagar och avtal, ha rutiner på plats och ha koll på ekonomihanteringen. Regelbördan och allt en företagare ska ha koll på är ofta en övermäktig uppgift för mindre företag, så om ekonomi finns i bolaget så sök hjälp med dessa arbetsuppgifter.

Undvik att använda facket som din personalavdelning.

Att ha facket som din personalavdelning och garant för att allt ska gå galant är en usel idé. Facken företräder sina medlemmar och inte dig som företagare. Även om allt skulle vara korrekt så återstår ändå för dig som företagare att hantera uppsägningarna med finess så att de tidigare anställda inte lämnar med en bitter smak. I stora företag har personalavdelningen koll på lämpligt upplägg. Vem kan hjälpa dig?

Missbruk är en vanlig grund för att tvist uppstår, ta referenser när du anställer.

Att företag hamnar i tvist med anställda med missbruksproblematik är mycket vanligt. I fredags avtalade jag med en företagare att hjälpa honom. Jag fick veta att han var företagare nr tre i ordningen att bli stämd av samma arbetstagare de två tidigare hade köpt sig fria. Känns det för bra för att vara sant när du är på väg att anställa, ta en referens till eller ta hjälp från början när du rekryterar.

Ibland spelar det ingen roll att företaget gjort rätt, stämd kan man bli ändå.

Slutligen så har vi alla de företagare som trots regelbördan gjort allt rätt men ändå blir stämda. Det sker ofta på grund av en infekterad situation för den anställde som skyller sin olycka på företaget, inte sällan påhejad av en “påläst” anhörig eller så har personen olyckligtvis Googlat på “felaktigt uppsagd” och blivit förförd av ett ombud som säger sig arbeta utan att det kostar.

För att undvika en tvist försök att undvika att bli stämd. Det gör företaget genom att själv eller med hjälp från personer som arbetar för dig ha ordning och reda på ekonomi, lagar och avtal. När du hamnar i behov av att säga upp, gör det med finess eller med hjälp så hela vägen från första samtalet till sista arbetsdagen och anställningsdagen blir så bra som möjligt.

Skulle företaget trots detta bli stämda så be omedelbart om hjälp, en stämning till domstol går inte att springa ifrån eller gömma sig för. Har företaget däremot gjort rätt, stå på dig, okynnes stämmningar ansvar vi alla för att motverka. Att köpa sig fri från processer är inte en ny ”skatt” som ska drabba våra företag.

Har ditt företag blivit stämt vid domstol? Ta ommedlebart kontakt med oss!

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider