Nuvarande och kommande regelverk inom social hållbarhet och HR:s roll i detta landskap.

Andreas Inghammar, jur dr. docent, Institutionen för handelsrätt
Prorektor Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Den 15 maj 2024

Utbildning

Andra Guider

HR

Det finns en del lagar och föreskrifter som styr vårt rehabiliteringsarbete.
Dels är det arbetsmiljölagen som anger de grundläggande reglerna gällande arbetsmiljö och anger att arbetsgivare skall se till att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen.
Bland föreskrifterna är det framförallt OSA ( Organisatorisk och social arbetsmiljö) 2015:4 som mer i detalj styr arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Bland annat trycker man tydligt på att medarbetarens resurser skall vara i balans i förhållande till arbetets krav.