Löpande arbetsrättsliga nyheter eller aktualiteter.

Sedan vi startade verksamheten har vi genomfört minst en utbildning i kvartalet för våra kunder. Denna utbildning är digital och hålls i smågrupper. Efteråt så brukar vi samla informationen i en guide som vi skickar ut till prenumeranter. Du är välkommen att ta del av några exempel här.

Nyhetsbrev

Arbetsrätt
För att undvika en tvist försök att undvika att bli stämd. Det gör företaget genom att själv eller med hjälp från personer som arbetar för dig ha ordning och reda på ekonomi, lagar och avtal. När du hamnar i behov av att säga upp, gör det med finess eller med hjälp så hela vägen från första samtalet till sista arbetsdagen och anställningsdagen blir så bra som möjligt.
Arbetsrätt
Gäller LAS och kollektivavtal även för VD? Vad är viktigt att reglera i ett VD avtal? Har VD ett arbetsmiljöansvar?
Arbetsrätt
Det kan vara klokt att redan här sätta ner foten. Det är arbetsgivaren som bestämmer när en återgång ska ske. Det är således företaget, genom sin arbetsledningsrätt, som har beslutanderätt i denna fråga. Givetvis påverkar även samhällets syn på när i tiden en återgång är lämplig, då vissa lagar och regleringar kommer att upphöra eller förändras när pandemin anses mindre skadlig. Hur som helst kan det vara lämpligt för alla arbetsgivare som har tillåtit hemarbete att klargöra hur den framtida arbetsplatsen förväntas vara utformad och organiserad. Detta kan förslagsvis göras i en policy, vilket Arbetsrättsbyrån MBL 11 kan hjälpa ditt företag eller din kund med.
Arbetsrätt
Det är så klart inte en helt enkel fråga att svara på. Men efter att sedan 2019 hjälpt företag i arbetsrättsliga domstolstvister börja vi kunna skönja ett mönster. Ett urval är,
Arbetsrätt
Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtalet kan vara såväl muntligt som skriftligt. Det är bara en fråga om att senare kunna bevisa vad den anställde och företaget var överens om. Presumtionen i Lagen om anställningsskydd är att om inget annat är avtalat utgår man från att det är en tillsvidaretjänst avtalet gäller.
Arbetsrätt
Om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigaste uttag av allmän pension att höjas och följa medellivslängdens utveckling. Med anledning av detta så har staten infört riktålder för pensionen och gjort en del förändringar i lagen om anställningsskydd.

Behöver du hjälp i en arbetsrättslig fråga, eller vill du att vi kommer ut på plats och håller utbildning?

Vi hjälper gärna till att skapa förändring. I bland krävs det både utbildning och förhandling för att ändra invanda mönster. Tveka inte att kontakta oss.