Löpande arbetsrättsliga nyheter eller aktualiteter.

Sedan vi startade verksamheten har vi genomfört minst en utbildning i kvartalet för våra kunder. Denna utbildning är digital och hålls i smågrupper. Efteråt så brukar vi samla informationen i en guide som vi skickar ut till prenumeranter. Du är välkommen att ta del av några exempel här.

Nyhetsbrev

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).

Arbetsrätt

Konvertering till tillsvidareanställning: Till skillnad mot vad som gäller för andra andra tidsbegränsade anställningar, så finns för säsongsanställningar inga begränsningar i lagen om hur länge man kan vara säsongsanställd hos samma arbetsgivare. De så kallade konverteringsreglerna i lagen om anställningsskydd/LAS gäller med andra ord inte för anställningsformen.

Arbetsrätt

Denna text behandlar situationen då en arbetstagare försvinner eller uteblir från arbetet utan att arbetsgivaren är medveten om anledningen därtill. Det kan exempelvis röra sig om att arbetstagaren inte kommer till jobbet, inte kommer tillbaka efter ledighet, slutar höra av sig under en långtidssjukskrivning eller att arbetstagaren har lämnat arbetsplatsen efter gräl med arbetsgivaren och därefter inte infinner sig för arbete.

Arbetsrätt

För att undvika en tvist försök att undvika att bli stämd. Det gör företaget genom att själv eller med hjälp från personer som arbetar för dig ha ordning och reda på ekonomi, lagar och avtal. När du hamnar i behov av att säga upp, gör det med finess eller med hjälp så hela vägen från första samtalet till sista arbetsdagen och anställningsdagen blir så bra som möjligt.

Arbetsrätt

Gäller LAS och kollektivavtal även för VD? Vad är viktigt att reglera i ett VD avtal? Har VD ett arbetsmiljöansvar?

Arbetsrätt

Det kan vara klokt att redan här sätta ner foten. Det är arbetsgivaren som bestämmer när en återgång ska ske. Det är således företaget, genom sin arbetsledningsrätt, som har beslutanderätt i denna fråga. Givetvis påverkar även samhällets syn på när i tiden en återgång är lämplig, då vissa lagar och regleringar kommer att upphöra eller förändras när pandemin anses mindre skadlig. Hur som helst kan det vara lämpligt för alla arbetsgivare som har tillåtit hemarbete att klargöra hur den framtida arbetsplatsen förväntas vara utformad och organiserad. Detta kan förslagsvis göras i en policy, vilket Arbetsrättsbyrån MBL 11 kan hjälpa ditt företag eller din kund med.

Behöver du hjälp i en arbetsrättslig fråga, eller vill du att vi kommer ut på plats och håller utbildning?

Vi hjälper gärna till att skapa förändring. I bland krävs det både utbildning och förhandling för att ändra invanda mönster. Tveka inte att kontakta oss.