Löpande arbetsrättsliga nyheter eller aktualiteter.

Sedan vi startade verksamheten har vi genomfört minst en utbildning i kvartalet för våra kunder. Denna utbildning är digital och hålls i smågrupper. Efteråt så brukar vi samla informationen i en guide som vi skickar ut till prenumeranter. Du är välkommen att ta del av några exempel här.

Nyhetsbrev

Arbetsmiljö
Är det någon skillnad på rast och paus? Både rast och paus är viktiga för arbetsmiljön, men det finns några viktiga skillnader. 
Arbetsmiljö
Sedan mars 2020 har arbetsplatser och personal efter bästa förmåga organiserat sin verksamhet för att möta pandemins utmaningar. När nu (hösten 2021) råd, rekommendationer och restriktioner från det offentliga rullas tillbaka och tillfälliga pandemilagar tas bort infinner sig frågan vilka arbetsrättsliga utmaningar uppstår nu? Vilka vanor och ovanor har vi tagit till oss och hur kan vi som arbetsgivare med stöd i lag hantera dessa?
Arbetsmiljö
Under pandemin har vi snabbt förändrat arbetslivet. En ökad grad av digitalisering och krav på distansarbete har skapat ett förändrat arbetsliv och nya frågeställningen inom arbetsrätten.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket definierar Arbete hemifrån som  “…arbetstagare som rekommenderas att inte arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser”. Det finns idag ingen specifik lagstiftning kring arbetsmiljön vid arbete som sker från arbetstagarens hem och det är därför väsentligt att klargöra vad som faktiskt gäller. Regleringen av arbetsmiljön har inte förändrats under den rådande pandemin. Det handlar istället om att på rätt sätt tillämpa den reglering som redan finns men Arbetsgivaren råder inte över arbetsplatsen i arbetstagarens hem och kan därför inte kontrollera utformningen av den.
Arbetsmiljö
Vad kräver de nya reglerna av ditt företag? Har ni ett visselblåsarsystem? 

Behöver du hjälp i en arbetsrättslig fråga, eller vill du att vi kommer ut på plats och håller utbildning?

Vi hjälper gärna till att skapa förändring. I bland krävs det både utbildning och förhandling för att ändra invanda mönster. Tveka inte att kontakta oss.